Welkom bij Spreekbeeld

Spreekbeeld is een leermiddel voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling en is een begrip op veel scholen in Nederland.

Met Spreekbeeld kun je heel gemakkelijk letters aanleren. Het is een effectieve manier om klank-tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te automatiseren. Spreekbeeld stimuleert en versterkt ook de fonologische ontwikkeling en brengt foneembewustzijn tot stand.

Spreekbeeld is speels, een beetje stout en multisensorieel; het leert kinderen klanken te koppelen aan letters door gebruik te maken van gebaren, emotie, articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier actief. Dat maakt dat leren lezen en schrijven niet alleen makkelijker maar vooral ook leuk wordt.

Spreekbeeld is geschikt voor regulier-, en speciaal basisonderwijs, voor individuele-, en voor groepsinstructie. Is goed toepasbaar naast elke lesmethode. Spreekbeeld is ook geschikt voor de logopedie praktijk bij articulatie-, en uitspraaktraining.

Pakket
Direct bestellen.

Wanneer is Spreekbeeld inzetbaar?
Spreekbeeld kan zijn kracht bewijzen in meerdere fases van het leren lezen:

De fase voorafgaand aan het lezen in de kleuterperiode
Spreekbeeld versterkt de ‘voorschotbenadering’ van kinderen die risicofactoren vertonen ten aanzien van het lezen-spellen.

De fase van het aanvankelijk lezen
Spreekbeeld helpt kinderen die moeite hebben met de aanvankelijke leeshandeling en het aanleren, onthouden en automatiseren van de letters.

De fase van het voortgezet lezen
Spreekbeeld kan worden gebruikt om bepaalde klank-tekenkoppelingen alsnog tot stand te brengen.

Spelling
Kinderen hebben steun aan de gebaren bij het vinden van de juiste grafemen. Spreekbeeld blijkt ook bijzonder geschikt om toe te passen tijdens spellingoefeningen.

Spreekbeeldjes
De kern van Spreekbeeld bestaat uit een set van zogeheten spreekbeeldjes. Dat zijn 46 afbeeldingen met alle voor het lezen noodzakelijke letters en lettercombinaties. Bij elk spreekbeeldje hoort een verhaaltje en een gebaar. Het verhaaltje legt uit welke klank bij de letter hoort en waarom. Het gebaar is gekoppeld aan de vorm van de letter, de emotie, de uitspraak/articulatie van de klank en aan de betekenis van het verhaaltje.

Toepassing
Spreekbeeld is een geweldig leermiddel om te gebruiken bij kinderen met taal-, leesleer- en spellingproblemen; bij kleuters die risicosignalen vertonen maar ook bij kinderen in groep 3 en 4, die moeite hebben met de aanvankelijke lees-, en of spellinghandeling.

Spreekbeeld kan zelfs ook nog worden ingezet bij kinderen die na groep 4 stagneren in hun leesleer-, en spellingontwikkeling om bepaalde klank-tekenkoppelingen alsnog tot stand te brengen en te automatiseren.

Spreekbeeld wordt door onze dyslexiespecialisten gebruikt in de leespolikliniek. In deze poli worden kinderen met ernstige leesleer-, en spellingproblemen behandeld.

De Leespoli

Effectief
In diverse wetenschappelijke publicaties wordt Spreekbeeld positief beoordeeld, effectief bevonden en aanbevolen

Wat kost Spreekbeeld?
Een compleet Spreekbeeld pakket kost € 550,- (excl. 9% BTW) en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Handleiding met verantwoording, achtergrondinformatie en beschrijving van gebruik en toepassing
  • Werkboek met instructie en uitleg van alle spreekbeeldjes, van de letters, en bijbehorende klanken, het verhaaltje, de uitspraak/articulatiewijze en van de gebaren
  • Memory kaartjes om memory, lotto of bingo mee te spelen
  • Kaartenbak, overzichtelijk ingedeeld, met 5 sets van 46 spreekbeeldkaartjes
  • Wandkaarten voor in de klas en de praktijkruimte
  • Overtrekletters voor een extra sensomotorische impuls

Let op: Als u een compleet pakket bestelt, heeft u alles wat u nodig heeft. Op een later moment kunt u eventueel onderdelen van het pakket extra bijbestellen:

Losse onderdelen

Werkboek : €   75,00 (excl. 9% BTW)
Kaartenbak : € 145,00 (excl. 9% BTW)
Wandkaarten : € 145,00 (excl. 9% BTW)

Gratis Levering