Auteurschap
Binnen Spreekbeeld Consultancy zijn we verantwoordelijk voor het beheer van Spreekbeeld; de invulling van het auteurschap en het (door)ontwikkelen, innoveren en begeleiden van druk en uitgave van Spreekbeeld.

Ondersteuning
Daarnaast bieden we ondersteuning, training en begeleiding bij de implementatie en het gebruik van Spreekbeeld in de klas en de praktijk.

Scholing
Vanuit Spreekbeeld Consultancy bieden wij deskundigheidsbevordering, scholing en advisering.

Interventie
Hulp, begeleiding en behandeling bij ernstige leesleer-, en spellingproblemen en dyslexie.
De dyslexiespecialisten van Spreekbeeld Consultancy werken eveneens binnen het team van ‘De Leespoli‘ waar kinderen met ernstige leesleer-, en spellingproblemen en dyslexie worden behandeld en begeleid.

De Leespoli

Yvonne Vonk is auteur van Spreekbeeld en eigenaar van de Consultancy.
Zij deed in de afgelopen jaren ruime praktijkervaring op met kinderen die moeilijk leren lezen. Vanuit de vraag waarom sommige kinderen moeite hebben met het benoemen en onthouden van de letters ontwikkelde zij Spreekbeeld.

Interessante links
Spreekbeeld in de media: uitzending Netwerk
Spreekbeeld in de media: artikel tijdschrift
Informatieve blogs over leren lezen, spellen en dyslexie
Risicokleuters helpen lezen en spellen
Rijke Taal, Taaldidactiek voor het basisonderwijs
De drie Connect-interventies
Veel gestelde vragen
Steunpunt dyslexie
Expertisecentrum Nederlands