Het pakket
Het volledige Spreekbeeldpakket bestaat uit:

Set kaartjes in kaartenbak
De set bestaat uit kaartjes met spreekbeeldjes van alle voor het lezen noodzakelijke letters en lettercombinaties.

Set kaartjes in kaartenbak

Handleiding
De handleiding beschrijft helder hoe Spreekbeeld kan worden aangeboden met daarbij ook diverse tips en adviezen voor gebruik in de groep en daarbuiten. Er worden ook suggesties gedaan voor het integreren van Spreekbeeld in het eigenlijke lezen; het lezen van woorden, zinnen en teksten.

Werkboek
Het werkboek geeft de gebruiker de nodige instructies om de spreekbeeldjes aan het kind uit te leggen met de daarbij behorende gebaren. Ook klankinformatie en articulatie worden duidelijk beschreven.

Werkboek

Mondkaartjes
In de kaartenbak zitten ook kaartjes met de zes belangrijkste mondstanden van de medeklinkers, zodat er ook een articulatieplaatssorteerspel kan worden gespeeld.

Mondstanden

Memoriekaartjes
Met Spreekbeeld-memoriekaartjes kunnen letters op een speelse en leuke manier worden aangeboden en geoefend. Te denken valt aan auditieve oefeningen, flitsoefeningen, memorie en lotto.

Memorykaarten

Wandkaarten en overtrekletters
Om kinderen extra impulsen te geven zijn er wandkaarten voor in de groep (A5-formaat) voorzijde letter en tekening, achterzijde alleen de letter, en overtrekletters waarmee een extra sensomotorische associatie kan worden bewerkstelligd.

Wandkaarten

Overtrekletters